درباره ما – About us

بیدل ایرانیا تولید کننده فیلم، موسیقی و هنرهای نمایشی است.