درباره ما

بیدل ایرانیا یک گروه تولید فیلم و هنرهای نمایشی است.